تولید محتوای سایت

تولید محتوا قدم دوم پس از طراحی سایت است. طراحی سایت بدون هیچ هدفی فایده نخواهد داشت. امروزه با توجه به رقابت شدید کسب و کارها در حوزه های مختلف، تولید محتوا می تواند شما را در جایگاهی متمایز از رقبا بنشاند. تولید محتوای منحصر به فرد می تواند ارتباط شما را با کاربران نزدیک تر کرده و در سئو نیز رتبه شما را بهبود دهد. از آنجا که گوگل سایتی که به تولید محتوا می پردازد را یک سایت مطلوب برای کاربران می بیند، رتبه شما را افزایش خواهد داد. تولید محتوا اما در قدم آخر باعث تسریع و تسهیل فروش شما و تبدیل شما به فروشنده ای موفق خواهد شد.

پلن های تولید محتوا

پلن اول
490 هزار تومان
برای یک ماه
تحلیل و تحقیق کلمات کلیدی
7 مقاله تخصصی در ماه
طراحی اختصاصی عکس ها
تولید پادکست
تولید ویدئو
طراحی اینفوگرافیک
بهینه سازی مقالات برای گوگل
طراحی عکس شاخص اختصاصی
سفارش از طریق انتهای صفحه
پلن دوم
870 هزار تومان
برای یک ماه
تحلیل و تحقیق کلمات کلیدی
11 مقاله تخصصی در ماه
طراحی اختصاصی عکس ها
تولید پادکست: ۱ عدد
تولید ویدئو
طراحی اینفوگرافیک
بهینه سازی مقالات برای گوگل
طراحی عکس شاخص اختصاصی
سفارش از طریق انتهای صفحه
پلن سوم
1.2 میلیون تومان
برای یک ماه
تحلیل و تحقیق کلمات کلیدی
15 مقاله تخصصی در ماه
طراحی اختصاصی عکس ها
تولید پادکست: ۳ عدد
تولید ویدئو: ۱ عدد
طراحی اینفوگرافیک
بهینه سازی مقالات برای گوگل
طراحی عکس شاخص اختصاصی
سفارش از طریق انتهای صفحه
پلن چهارم
1.6 میلیون تومان
برای یک ماه
تحلیل و تحقیق کلمات کلیدی
18 مقاله تخصصی در ماه
طراحی اختصاصی عکس ها
تولید پادکست: ۵ عدد
تولید ویدئو: ۳ عدد
طراحی اینفوگرافیک: ۲ عدد
بهینه سازی مقالات برای گوگل
طراحی عکس شاخص اختصاصی
سفارش از طریق انتهای صفحه
پلن سوم
2.5 میلیون تومان
برای یک ماه
تحلیل و تحقیق کلمات کلیدی
30 مقاله تخصصی در ماه
طراحی اختصاصی عکس ها
تولید پادکست: ۱۰ عدد
تولید ویدئو: ۱۰ عدد
طراحی اینفوگرافیک: ۱۰ عدد
بهینه سازی مقالات برای گوگل
طراحی عکس شاخص اختصاصی
سفارش از طریق انتهای صفحه

برای سفارش کلیک کنید.

ثبت سفارش و دریافت مشاوره رایگان